Регионална библиотека 'Априлов-Палаузов'
гр. Габрово, 5300
пл. 'Възраждане' №23
Тел. 02/8015 916;
E-mail: libgab@mbox.contact.bg

Директор: Савина Цонева
e-mail: libgab@mbox.contact.bg
тел.: 066 807 101

Автоматизирани информационни ресурси и интернет
За контакти: инж. Йолина Христова
e-mail: apgabrovo@abv.bg
тел.: 066 806 269

Регистрация и информация
За контакти: Гинка Пенчева
e-mail: registarap@abv.bg

Отдел Заемна за възрастни
За контакти: Ева Тюлюмбакова
e-mail: libgb_zv@abv.bg
тел.: 066 806 210

Детски отдел
За контакти: Павлина Велева
e-mail: libgb_do@abv.bg
тел.: 066 806 327

Отдел по изкуствата
За контакти: Пламен Генчев
e-mail: libgab_art@abv.bg
тел.: 066 806 292