Периодика
 
 
Заявка за търсене:
Търси в поле:
НОВО !!!

Уважаеми читатели от април 2018 г. Регионална библиотека Априлов-Палаузов предоставя на своите читатели достъп до голям обем от дигитално съдържание - нови електронни книги подходящи за четене през Интернет или за сваляне в различни формати.
Електронните книги са от различни български и чуждестранни източници. Поради това форматът и начинът на четене и сваляне може да бъде различен. Читателят трябва сам да се ориентира в конкретния интерфейс. Колекцията включва голям обем книги от българската и английската класика както и нови книги.

Наличието на дигитално копие ще идентифицирате по червената отметка чети онлайн в описанието на книгата.

Освен до дигиталните копия системата предоставя голям обем информация свързана с всяка книга - в блокче със сини отметки в дясно от всяко описание. От там можете да получите допълнителна информация за авторити и книгите писани от тях, за самата книга, както и за други нейни издания, за ценaта и за библиографските описания.
ЖЕЛАЕМ ВИ ПРИЯТНО ЧЕТЕНЕ...

Библиотеката предоставя и нова възможност за обслужване на читателите през Интернет (Моята библиотека)!
Моята библиотека е персонално пространство за регистрираните читатели и включва функции по онлайн обслужване на читателите:
• Достъп до личен читателски картон с информация за заета литература и текущо състояние на заявки;
• Възможност за онлайн презаписване на заета литература;
• Възможност за онлайн заявка за литература от електронния каталог;
• Възможност за изграждане на собствени виртуални колекции от книги (виртуални рафтове, списъци).
Моля читателите желаещи да ползват услугата, да посетят библиотеката – отдел Регистрация, за да създадат и получат свое потребителско име и парола.
ТЪРСЕНЕ В КАТАЛОГА
Основно търсене, позволяващо търсене по дума или комбинация от думи, свързани с логически (булеви) оператори И, ИЛИ, НЕ
ТЪРСЕНЕ В КАТАЛОГА ПРЕЗ РЕЧНИК
Прелистване на речник с термините за търсене (азбучно подредени) от началото или от зададена позиция. Имате възможност да селектирате интересуващите Ви термини, да направите запитване за тях.
МОЯТА БИБЛИОТЕКА
Моята библиотека е персонално пространство за регистрираните читатели. Тук те могат да изпращат коментари и рейтинги за конкретно произведение в библиотеката или да изграждат собствени тематични списъци с извадки от библиотеката, съдържащи важни и интересни за тях произведения. Библиотеката може да публикува за своите регистрирани читатели специални списъци с препоръчителна литература според профила на потребителя, които също могат да бъдат намерени тук.